USD -

28.05 /

27.65

EUR -

33.35 /

32.75

Понеділок, 25 жовтня 2021 09:14

Сільрада представила прогноз бюджету на три роки

Тишківка. 25 жовтня. «Громада». Під час засідання сесії Тишківської сільської ради, начальник фінансового відділу Оксана Головань представила «Прогноз бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022–2024 роки», інформує кореспондент «Громади».

«Прогноз бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 751 Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2021 №314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» та  листа Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», - йдеться в тексті документа.

   ІІ. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку


з/п

Назва показника

Одиниця виміру

2022 рік

2023 рік

2024 рік

 

1.

Чисельність наявного населення

осіб

3915

3850

 3784

 

2.

Загальний приріст населення

осіб

     -131

     -65

-66

 

3.

Кількість населення молодшого від працездатного віку

осіб

603

544

510

 

4.

Кількість населення працездатного віку

осіб

2399

2356

2328

 

5.

Кількість населення старшого від працездатного віку

осіб

913

950

946

 

6.

Кількість малих (враховуючи ФОП), зареєстрованих як платники податків

од.

70

74

     79

 

7.

Кількість с/г виробників на території громади

Од.

42

45

51

 

8.

Чисельність зареєстрованих безробітніх

осіб

181

193

206

 

9.

Рівень безробіття населення, визначеного за методологією МОП, у віці 15-70 років, у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

%

7,6

8,2

8,8

                       

  Прогноз сільського бюджету ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року    № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:                                                                  

Показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

 

 

 

з 1 січня року
з 1 жовтня року

6500
6700

7176

7665

ріст до попереднього року (відсоток)

3,1

7,1

6,8

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

     

з 1 січня року
з 1 жовтня року

2893
2982

3193

3411

ріст до попереднього року (відсоток)

3,1

7,1

6,8

Прожитковий мінімум становитиме:

Показники

2022 рік

2023 рік

2024 рік

В розрахунку на одну особу:

 

 

 

- з 1 січня року

2393

2589

2778

- з 1 липня року

2508

2713

2911

- з 1 грудня року

2589

2778

2972

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

     

дітей віком до 6 років:

     

- з 1 січня року (гривень)

2100

2272

2438

- з 1 липня року (гривень)

2201

2381

2555

- з 1 грудня року (гривень)

2272

2438

2609

дітей віком від 6 до 18 років:

     

- з 1 січня року

2618

2833

3040

- з 1 липня року

2744

2969

3186

- з 1 грудня року

2833

3040

3253

працездатних осіб:

     

- з 1 січня року

2481

2684

2880

- з 1 липня року

2600

2813

3018

- з 1 грудня року

2684

2880

3082

осіб, які втратили працездатність:

     

- з 1 січня року

1934

2093

2246

- з 1 липня року

2027

2193

2354

- з 1 грудня року

2093

2246

2403

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року): на 2022 рік – 106,2%, 2023 рік – 105,3 %, 2024 рік – 105, %.

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року): на 2022 рік – 107,8%, 2023 рік – 106,2 %, 2024 рік – 105,7 %.

Прогноз  бюджету Тишківської сільської територіальної  громади спрямований на реалізацію цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади та виконання завдань цільових галузевих програм, що забезпечують вирішення нагальних проблем.

Невиконання прогнозних показників бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, в тім числі від наслідків поширення короновірусної інфекції  COVID-19.

Відзначимо, що метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, як складової системи управління місцевими фінансами, визначення фінансового ресурсу місцевого бюджету на середньострокову перспективу, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

- планування реальних надходжень місцевого бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади з урахуванням змін податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ, що фінансуються з  бюджету Тишківської сільської територіальної громади;

          - підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

 - посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Прогноз  базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

Основні індикативні прогнозні показники бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки


Показник

2021 рік

(затверджено)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Загальний фонд

 

 

 

 

Доходи (з трансфертами)

46 802 159

49988300

53094000

56227300

Видатки (з трансфертами)

50 943 141,67

48788300

50894000

53027300

Фінансування           дефіцит      «-» / профіцит «+»

4 434 675,44

-1200000

-2200000

-3200000

Спеціальний фонд

   

 

 

Доходи (з трансфертами)

479 680

335 800

335 800

335 800

Видатки (з трансфертами)

3 890 390,10

1 535 800

2535800

3535800

Фінансування           (дефіцит«-»/профіцит «+»

3 963 927,10

1200000

2200000

-3200000

 ІІІ. Загальні показники бюджету

 Загальні показники, прийняті у Прогнозі (додаток 1 до Прогнозу бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки):

               на 2022 рік:

          доходи місцевого бюджету в сумі 50 324 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 49 988 300 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 335 800 гривень;

          видатки місцевого бюджету в сумі 50 324 100 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 48 788 300 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 535 800 гривень;

          профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 1 200 000 гривень;

          дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 1 200 000 гривень;

на 2023 рік:

          доходи місцевого бюджету в сумі 53 429 800 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 53 094 000 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 335 800 гривень;

          видатки місцевого бюджету в сумі 53 429 800 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 50 894 000 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 2 535 800 гривень;

          профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 2 200 000 гривень;

          дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 2 200 000 гривень;

на 2024  рік:

          доходи місцевого бюджету в сумі 56 563 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 56 227  300  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 335 800 гривень;

          видатки місцевого бюджету в сумі 56 563 100 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 53 027 300 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 3 535 800 гривень;

          профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 3 535 800 гривень;

          дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 3 535 800 гривень.

 ІV. Показники доходів бюджету

         Показники доходів бюджету наведені у додатку 2 до прогнозу бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки.

При розрахунку Прогнозу доходів бюджету Тишківської територіальної громади на 2022-2024 роки враховувалися основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України, норм податкового та бюджетного законодавства.            

          Прогнозні показники доходів загального фонду бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу.

          Основними бюджетоутворюючими джерелами формування дохідної частини загального фонду бюджету у 2022-2024 роках залишаються податок та збір на доходи фізичних осіб, податок на майно та єдиний податок.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб здійснено з урахуванням планових та фактичних показників 2021 року, розміру мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року - 6500 гривень, з 01 жовтня 2022 року - 6700 гривень, з 01 січня 2023 року -7176 гривень, з 01 січня 2024 року -7665 гривень, ріст розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2022 року - 2983 гривень, з 01 жовтня 2022 року - 2982 гривень, з 01 січня 2023 року 3193 гривень, з 01 січня 2024 року -3411 гривень, а також наявної бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб, інші чинники, що впливають на надходження платежів до бюджету (податковий борг, легалізація виплати заробітної плати, тощо).

           У розрахунок податку на майно  (податок на нерухоме майно, земельний податок з юридичних та фізичних осіб, орендна плата з юридичних та фізичних осіб) покладені норми Податкового Кодексу України, якими визначені ставки оподаткування та відповідні рішення сільської ради. Розрахунок проведено за підсумками фактичних надходжень за 2021 рік, зміни обсягів укладених договорів з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлюючих документів, погашення податкового боргу та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

           Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548.

Збільшення надходжень по єдиному податку планується за рахунок збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, мінімальної заробітної плати та зростання індексу цін виробників сільськогосподарської продукції.

При розрахунку податку враховано по:

а) платникам – фізичним особам 1 групи – зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв’язку з тим, що ставка збору встановлюється від його розміру;

б) платникам – фізичним особам 2 групи – зростання розміру мінімальної заробітної плати, у зв’язку з тим, що ставка збору встановлюється від його розміру.

 Щодо інших податків, то прогнозні показники надходжень на 2022 - 2024 роки визначені на підставі розрахунків, проведених виходячи з наявного контингенту платників, з урахуванням норм податкового та бюджетного законодавства, що регламентують справляння відповідних платежів до бюджету.

           Основним джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, які займають 97% від загальної суми доходів.

V. Показники фінансування бюджету

          Показники фінансування бюджету наведені у додатку 3 до прогнозу бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Прогнозом залучення джерел фінансування у 2022-2024 роках не передбачається, оскільки доходи та видатки збалансовані між собою.

          У 2022 році планується передача коштів з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 1 200 000 гривень.

          У 2023 році планується передача коштів з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 2 200 000 гривень.

          У 2024 році планується передача коштів з загального фонду місцевого бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 3 200 000 гривень.

Показники місцевого боргу відсутні, додаток 4 до  прогнозу бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки не складався. Показники гарантованого територіальною громадою боргу відсутні, додаток 5 до прогнозу бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки не складався.

VІ.  Показники видатків  бюджету

               Прогнозні  показники видатків  бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки розроблено на основі показників дохідної частини бюджету та  прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, відповідно до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки,  схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548.

Враховуючи вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України, при розрахунку прогнозних показників бюджету сільської  територіальної громади в першочерговому порядку забезпечена потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Під час формування видатків бюджету Тишківської сільської  територіальної громади на 2022-2024 роки враховано такі показники:

  • мінімальної заробітної плати: з 01 січня 2022 року в розмірі 6500 гривень; з 01 жовтня в розмірі 6700 гривень; з 01 січня 2023 року в розмірі 7176 гривень; з 01 січня 2024 року 7665 гривень;
  • посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 01 січня 2022 року в розмірі 2893 гривень, з 01 жовтня 2022 року в розмірі 2982 гривень; з 01 січня 2023 року в розмірі 3193 гривень; з 01 січня 2024 року 3411 гривень;

При визначенні посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабінету Міністрів України від 09.03 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);

-розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету Тишківської сільської  територіальної громади на 2022-2024 роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року): у 2022 році застосовано коефіцієнт 1,078;  у 2023 році – 1,062; у 2024 році – 1,057.

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання встановлених власних соціальних гарантій для пільгових категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів інфраструктури громади, а також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм.

Прогноз за структурою по Тишківській сільській територіальній громаді на 2022-2024 роки складає: 3 головних розпорядника бюджетних коштів зі статусом юридичної особи, 1 одержувачів коштів, 1 розпорядник нижчого рівня, загалом  15 бюджетних установ  зі штатною чисельністю 251,17 одиниць.

Органи місцевого самоврядування

          В умовах  децентралізації Тишківській сільській територіальній громаді передано всі функції та обов’язки розформованих сільських бюджетів. Загальна чисельність  штатних працівників апарату ради та її відділів складає 47 штатних одиниць ( в т.ч. 26 посадових осіб).

Прогноз за бюджетною програмою «Державне управління» на 2022-2024 роки складається відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

За рахунок коштів сільського бюджету передбачається  фінансування  апарату Тишківської сільської територіальної громади, виконавчих органів та їх структурних підрозділів.

Тишківська сільська рада включає в себе відділи:

Центр надання адміністративних послуг Тишківської сільської ради;

Загальний відділ;

Відділ управління персоналом, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

Відділ бухгалтерського обліку та звітності;

Служба у справах дітей Тишківської сільської ради;

Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфракструктури та житлово-комунального господарства;

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму ВК Тишківської сільської ради в статусі юридичної особи;

Фінансовий відділ Тишківської сільської ради в статусі юридичної особи.

Освіта

Освіта є пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного та культурного розвитку суспільства, тому завданням місцевих органів влади є постійний розвиток галузі освіти з метою забезпечення доступності високоякісної освіти в дошкільних, загальноосвітніх закладах освіти,  підвищення рівня освіти з урахуванням оптимального і ефективного використання бюджетних коштів.

За рахунок коштів бюджету Тишківської сільської територіальної громади передбачається утримання 7 бюджетних установ (ОЗ «Тишківський ліцей»,Тишківська, Гаївська, Федорівська, Андріївська філії ОЗ, ДНЗ «Казка», ДНЗ «Берізка»  зі штатною чисельністю 175,17 одиниць.

Протягом останніх років  у галузі здійснено ряд заходів щодо отримання  якісної та доступної освіти:

функціонують групи продовженого дня для учнів початкових класів;

введено безкоштовне харчування в дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти для здобувачів освіти;

здійснюється підвезення учнів з віддалених сіл до закладів  загальної середньої освіти;

відкриваються та щорічно діють пришкільні  табори для дітей початкової школи;

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення прав дітей на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий та духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;

покращення якості харчування дітей;

          забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних і економічних реалій;

створення умов для переходу до фінансової автономії навчальних закладів, та від принципу утримання до принципу формування видатків, виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня.

Охорона здоров’я

 Здоров’я населення є одним з найважливіших чинників розвитку економіки та добробуту населення.

Міністерство охорони здоров’я ініціювало реформування системи охорони здоров’я, метою якої  є покращення надання та оптимізація медичної допомоги, спрямованої на задоволення потреб населення, а також підвищення якості та ефективності, раціонального використання ресурсів, структурної перебудови установ охорони здоров’я, відповідно до потреб пацієнтів в інтенсивності медичної допомоги.

Охорона здоров’я на території Тишківської сільської  територіальної громади представлена первинною ланкою закладу медицини, що включений до мережі одержувачів коштів громади  - Комунальне некомерційне підприємство "Тишківський центр первинної медико-санітарної допомоги". Центр ПМСД надає медичну допомогу жителям сільської місцевості. На території громади центр ПМСД складається з 4 фельдшерсько - акушерських пункти  (ФАП) та 1 амбулаторії загальної практики  сімейної медицини  (АЗПСМ).

У бюджеті Тишківської сільської територіальної громади для забезпечення якісного функціонування комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу передбачено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та місцеву «Програму підтримки КНП "Тишківський ЦПМСД".

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

поліпшення надання медичної допомоги населенню на первинному рівні та утримання допоміжних служб центрів первинної медичної допомоги, діяльність яких націлена на якісне та своєчасне обслуговування населення;

          удосконалення системи пільгового забезпечення населення медикаментами, медичними засобами та послугами;

зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, забезпечення лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням.

 Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами та державну підтримку соціально-вразливих верств населення, забезпечення адресного надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою малозабезпечених верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту, забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми, створення та розвитку системи національно – патріотичного виховання насамперед дітей та молоді.

За рахунок коштів бюджету Тишківської сільської територіальної громади у відповідній галузі передбачається утримання  «Центру по наданню соціальних послуг Тишківської сільської ради» із штатною чисельністю 21,75 одиниць, а також інших  заходів, затверджених  місцевими програмами.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити наступні заходи:

          соціальний супровід сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах;

раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми;

надання соціальних послуг та здійснення соціального патронажу неповнолітніх та молоді, які перебувають, або звільняються з місць позбавлення волі; 

сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності осіб з інвалідністю, з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО;

Основними результатами, які планується досягти, є:

удосконалення системи надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

спрощення процедури та скорочення термінів оформлення документів для отримання соціальних допомог;

покращення поінформованості населення щодо можливості отримання державних соціальних допомог;

підвищення поінформованості населення щодо виявів та протидії домашньому та/або насильству за ознакою статі;

підвищення рівня соціального захисту населення;

створення умов  для подолання складних життєвих обставин, мінімізація чинників, що зумовлюють  потрапляння сімей/осіб у складні життєві обставини.

Культура та мистецтво

 Пріоритетними завданнями розвитку у цій сфері є розвиток культури та охорона культурної спадщини на території Тишківської сільської територіальної громади, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, відродження та розвиток традицій.

За рахунок коштів бюджету Тишківської сільської територіальної громади передбачається утримання 5 бюджетних установ із штатом 13,75 одиниці: Тишківський палац культури, Гаївський, Федорівський, Андрїївський та Показівський сільські клуби, 4 сільські бібліотеки.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення поповнення бібліотечного фонду літературою та періодичними виданнями;

проведення культурно-мистецьких заходів, акцій, фестивалів, виставок, концертів професійних митців, народних та зразкових аматорських колективів;

проведення реставраційних робіт пам’яток культурної спадщини;

збереження історико-культурної спадщини, утвердження патріотичних цінностей, національної свідомості, популяризація національного культурного надбання, пам’яток культури і культурної спадщини як основи національної культури, складання облікових документів та електронних паспортів пам’яток за єдиною уніфікованою формою;

забезпечення гарантій свободи творчої молоді, підтримка творчих ініціатив, спрямованих на розвиток національної літератури, культури і мистецтва, збагачення національної культурної спадщини.

Основними результатами, які планується досягти, є:

реалізація державної політики в культурно-мистецькій сфері;

збереження та модернізація культурно-мистецької інфраструктури;

заходи із збереження об’єктів культурної спадщини, ведення їх реєстру та обліку, паспортизація нерухомих об’єктів культурної спадщини громади, популяризація надбань національної історико-культурної спадщини області;

забезпечення реалізації прав громадян на свободу мистецької і художньої творчості;

забезпечення проведення державних свят на належному рівні, розвиток самоцінностей культури і мистецтва в усіх її численних проявах;

забезпечення зайнятості працівників культурної сфери;

забезпечення ефективності використання бюджетних коштів, створення правових та економічних стимулів для залучення недержавних коштів та засобів для підтримки культури і мистецтва;

забезпечення доступності закладів культури та культурних послуг для усіх верств населення;

робота з творчою молоддю та обдарованими дітьми;

забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору громади.

 Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства в 2022- 2024 роках є:

здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади в належному стані;

своєчасне виконання заходів з благоустрою громади, а саме: санітарна очистка, озеленення, утримання  кладовищ, збереження пам’ятників;    

надання населенню якісних житлово-комунальних послуг;

забезпечення ефективної роботи мереж вуличного освітлення;

впровадження системи відео спостереження;

Основними результатами, які планується досягти, є:

забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами;

благоустрій  території, створення комфортних умов для  життя і відпочинку мешканців громади;

забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг місцевого значення.

Інша діяльність

Пріоритетними напрямками розвитку в даній галузі  в 2022- 2024 роках є:

забезпечення виконання заходів щодо запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах громади;

За рахунок коштів бюджету Тишківської сільської територіальної громади у відповідній галузі передбачається утримання Тишківської  МПО  та забезпечення  заходів, передбачених місцевими програмами   у 2022-2024 роках .

Основними результатами, які планується досягти, є:

запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, мінімізація їх наслідків;

належний рівень пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах громади.

VІІ. Бюджет розвитку

          Показники бюджету розвитку наведені у додатку 9 до прогнозу бюджету Семенівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки.

          Показники бюджету розвитку бюджету Тишківської сільської територіальної громади на виконання інвестиційних проектів та інших капітальних видатків становлять:

          на 2022 рік – 1 200 000 гривень;

          на 2023 рік –  2 200 000 гривень;

          на 2024 рік –  3 200 000 гривень.

          Обсяги капітальних вкладень бюджету Тишківської сільської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів наведені у додатку 10 до прогнозу бюджету Тишківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки.

 VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

 У прогнозних показниках на 2022-2024 роки врахований обсяг міжбюджетних трансфертів, доведений листом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14- 6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки», згідно якого:

освітня субвенція визначена у сумі  15 164 300 гривень на 2022 рік , у сумі 16 608 600 гривень на 2023 рік,  та 17 741 900 гривень на 2024 рік;

реверсна дотація відсутня.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів наведені у додатку 11 до Прогнозу бюджету Тишківської сільської територіальної громади, показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (додаток 12) не складався.

 

 

 

Переглянуто 248 разiв
Категорія: Політика
Оцініть матеріал
(1 Голос)
  1. Новини
  2. Популярно
Інтернет-магазин жіночого одягу для сну
Футбол
Сучасна бізнес література

Суші Джан в Кропивницькому